Сунуш кылуу
Шилтемени почтага жөнөтүү

«Керемет» топтолуучу депозити

Депозиттин дайындоосу Максималдык пайыздык чен менен салым
Депозиттин түрү Топтолуучу
Депозиттин минималдык суммасы 1000 KGS; 20 USD; 1000 RUB;
Кошумча төгүмдөр жана алар боюнча чектемелер

а) Чектелбейт.

б) Кошумча төгүмдөрдүн кабыл алуусу 12 айга чейинки мөөнөтү менен - мөөнөтү аяктаганга чейин 30 күн мурда токтолот, депозиттер боюнча 12 айдан ашык мөөнөтү менен – Келишимдин мөөнөтү аяктаганга чейин 60 күн мурда токтолот.

Пайыздардын төлөп берүү мезгилдиги Ай сайын
Пайыздарды капиталдаштыруу -
Депозитти жарым-жартылай алуу -
Келишимди мөөнөтүнөн мурда бузууда, пайыздарды төлөп берүү “Талап боюнча төлөнүүчү” депозиттин чени боюнча, мурда төлөнгөн %% салымдын негизги суммасынан кармалат
Өзгөчөлүктөрү -
Келишимдин мөөнөтүн узартуу Арыз боюнча

* Натыйжалуу пайыздык чен: Улуттук валюта - 11,57% чейин

Көңүл бургула, кардар депозиттик продуктусунун стандарттык мөөнөттөрүнүн арасынан депозиттин узактыгын өз алдынча тандоого укуктуу. Ушундай учурлар үчүн пайыздык чендерди бекитүүнүн төмөнкү принциби колдонулат: стандарттык мезгилдин пайыздык чени, депозиттик продуктусунун пайыздык чендеринин шкаласына ылайык, кийинки стандарттык мезгилге чейинки мөөнөткө түзүлгөн бардык депозиттерге жайылат.

Депозит эсептегичи

Пайыздык чен (жылдык)

Валюта 3 ай 6 ай 9 ай 12 ай 18 ай 24 ай
KGS - - - 8% 10% 11%
USD - - - 2% 2,5% 3%
RUB 4% 5% - 7% 8% 9%

 «Айыл Банк» ААК, “Банктык аманаттарды (депозиттерди) коргоо жөнүндө” КРдин Мыйзамына ылайык, депозиттерди коргоо тутумунун катышуучусу болуп саналат жана 2009-жылдын 12-августундагы №18/09 банк-катышуучулардын реестрине киргизилген. Бардык пайда болгон суроолор боюнча “Айыл Банк”  ААКтын Башкы кеңсесине же бөлүмдөрүнө кайрылсаңыз болот.

Банк, базар шарттарына жараша, белгиленген тарифтерди өзгөртүү укугун өзүнө калтырат, ошондой эле кардар менен макулдашуу боюнча, Банктын ыйгарым укуктуу органдарынын/ жактарынын чечимине  жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, депозиттер, эсептешме-кассалык тейлөө боюнча жеке тарифтерди/ өлчөмдөрдү белгилөөгө укуктуу.

Басма нускасы