Сунуш кылуу
Шилтемени почтага жөнөтүү

Банк эсебин ачуу

Айыл Банкта банктык эсеп ачуу – заманбап жана ыңгайлуу

Жеке банктык эсеп – Сиздин каражаттарыңыздарды башкаруу үчүн заманбап жана ыңгайлуу каржы инструменти. Жеке банктык эсеби менен накталай эмес акча которууларды алуу жана жөнөтүү, ар-кандай товарлардын акысын төлөө, коммуналдык төлөмдөрдү жүргүзүү, уюлдук телефондордун эсебин толтуруу, налогдорду которуу, эмгек акыны эсепке алуу жана башка банктык операцияларды жүргүзүү мүмкүн. 

Айыл Банк Сизге Кыргызстандын бардык аймактарында жайгашнкан бөлүмдөрүндө банктык эсепти ачууну жана сапаттуу эсеп-кассалык тейлөөнү сунуштайт.

 

 

 

Басма нускасы