Сунуш кылуу
Шилтемени почтага жөнөтүү

Кыргызстандын ичиндеги "Береке" акча которуулары

«БЕРЕКЕ» акча которуулар системасынын эрежелери

“БЕРЕКЕ” акча которуу системасын КРУБнын каттоо номери

КР Кыргызпатенттеги каттосу

РФ Роспатенттеги каттоосу

«Береке» акча которууларынын тутуму Банктын иштелмеси болуп саналат. Тутумдун ЫҢГАЙЛУУЛУГУ төмөнкүдө: өлкөбүздүн бардык аймагында жайгашкан “Айыл Банктын” ар кайсы филиалына акча каражаттарын ТЕЗ жана КООПСУЗ которууга кардарлардын мүмкүнчүлүгү бар. «Береке» тутуму боюнча акча которууну жөнөтүү жана алуу “Айыл Банктын” бардык бөлүмчөсүндө мүмкүн. «Береке» акча которуулар тутумунун өзгөчөлүктөрү:

   Акча которууну банктык эсепти ачпастан жүргүзүү.

 • Кайда жана кайдан жөнөтүлгөнүнө карабастан, 5 минутанын ичинде акча которууну алуу.
 • Комиссияны акча которууну жөнөтүүчү гана төлөйт.*
 • Которуу кайсы бөлүмүнө жөнөтүлгөнүнө карабастан, “Айыл Банктын” каалаган бөлүмүндө алуу мүмкүнчүлүгү.
 • Которуулар улуттук, ошондой эле чет өлкө валютасында жүргүзүлөт.
 • Бир которуунун максималдык өлчөмү 900 000 KGS.
Которуунун валютасы Которуунун суммасы Тариф*
Кыргыз сому

0 ден 10 000 KGS

10 001 ден 30 000 KGS

30 001 ден 50 000 KGS

50 001 ден жана жогору KGS

30 KGS

40 KGS

50 KGS

жогору-которуунун суммасынан 0,1% 

Орус рубли

30 000 чейин RUB

30 001 ден жогору RUB

30 RUB

суммадан 0,1%

АКШ доллары
 

500 чейин USD

501 ден жогору USD

0,5 USD

суммадан 0,1%

Евро

500 чейин EURO

501 ден жогору EURO

0,5 EURO

суммадан 0,1%

Тенге

100 000 чейин KZT

100 001 ден жогору KZT

100 KZT

суммадан 0,1%

*Акча которууларды алууунун айрым түйүндөрүндө  "БЕРЕКЕ" тутуму боюнча кошумча комиссия колдонулат. 

«Береке» акча которууларынын тутуму менен пайдаланган кардарларга төмөнкүлөрдү билүү зарыл:

 • Которуунун коду – бул конфиденциалдуу маалымат, аны жөнөтүүчү алуучунун өзүнө гана өткөрүп берет.
 • Алынбаган которуу, алынган учурунан баштап 30 күнбарактык күндүн ичинде“Береке” тутумунда сакталышы мүмкүн.
 • Которууну, кимдин атына жөнөтүлсө ошол гана жаран, же паспортту жана нотариус тариздеген ишеним катты көрсөтүү менен анын ишенимдүү адамы гана алышы мүмкүн.

Которууну жөнөтүү үчүн төмөнкүлөр керек:

 • Банктын операционисти толтурган “Которууга арыз” бланкына, алуучунун Фамилиясын аты-жөнүн көрсөтүү менен, кол тамгасын коюу;
 • Кассага которуунун суммасын киргизүү жана комиссияны төлөп берүү;
 • Оператордон которуунун кодун алуу;
 • Алуучуга которуунун кодун жана суммасын билдирүү.

Которууну алуу үчүн төмөнкүлөр керек:

 • Банктын операционистине паспортту көрсөтүү жана которуунун кодун билдирүү.
 • “Которууну алууга арыз” бланкына кол коюу жана которууну алуу.

 

Басма нускасы